Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.01.2020 10:38:47 

Asociácia výchovných poradcov


Po dlhšej dobe sme späť. Už sme potrebovali odstup od našej problematiky. Do nového roku 2020 Vám želáme chápavých nadriadených, spolupracujúcich žiakov a rodičov a veľa elánu :)
 

Členstvo v Asociácii výchovných poradcov

 

Registrácia: asociaciavp@gmail.com (do správy uveďte meno a priezvisko, bydlisko, školu, tel. a email. kontakt)

 

Zasielanie členských príspevkov : na účet  0631737308/0900 a do poznámky pre prijímateľa uveďte priezvisko, meno a kraj

- zasielať môžete členské príspevky kedykoľvek, následne vám bude poštou zaslané potvrdenie na vyžiadanie

 

Členom AVP môže byť každý výchovný poradca, ktorý túto funkciu aktívne vykonáva. Vtedy má hlas rozhodujúci. Členom s hlasom poradným môže byť tiež každý pedagóg školy a školského zariadenia, ktorý súhlasí so Stanovami AVP a podieľa sa na napĺňaní poslania AVP. Člen Avp musí mať uhradené členské na aktuálny rok.
 
 Členmi AVP môžu byť tiež odborníci z iných školských a výchovných zariadení, ktorých pracovná náplň a osobný záujem korešpondujú s cieľmi a úlohami uvedenými v Stanovách AVP a ktorí v praxi aktívne presadzujú a podporujú zvyšovanie statusu výchovného poradcu. Títo odborníci majú hlas poradný.
 
 
 

 
 
od 1.1.2009   zmena   v registračných a členských poplatkoch
 
 
                                         - reg. poplatok               5,00 €  
 

                                                   - členské  na rok            5,00 €  

 

                                                                                                                                                   Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1EUR=30,1260 SKK
                                                                       
TOPlist